Czwartek 24.04.2014

Kontakt

 • Zespół Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie
  96-300 Żyrardów
  ul. Mireckiego 56
  zsp6@zyrardow.pl
 • 46 855 3149
  fax 46 855 3149
Ilość odwiedzin: 244502

Witamy na stronie Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie

Eliza Orzeszkowa powiedziała: „Każdy z ludzi miewać musi chwile, w których ciemniej mu trochę na ziemi, niż zwykle. Ale droga życia, raz na zawsze wytknięta, roztacza przed nami szlak swój widny i równy; u kresu drogi jasny i wyraźny ideał, któryśmy sobie za cel życia wybrali, i to rzecz najważniejsza”.


 

Wiadomości

 • Dni wolne w szkole

  Klasy trzecie gimnazjalne piszą egzamin gimnazjalny w dniach 23, 24 i 25 kwietnia 2014 r. Pozostali uczniowie mogą skorzystać w tych dniach z opieki świetlicy szkolnej. Jeśli rodzice/opiekunowie są
  w stanie sami zapewnić dzieciom opiekę - są to dni wolne od zajęć lekcyjnych.

  Do szkoły przychodzimy w poniedziałek 28 kwietnia. Lekcje są do środy 30 kwietnia 2014 r.

 • Życzenia świąteczne

  Życzenia spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych dla wszystkich uczniów, ich rodziców i opiekunów oraz dla kadry pedagoigcznej i administracyjnej szkoły

  składa Grażyna Beliniak - dyrektor szkoły.

 • Festiwal Piosenki o Zdrowiu

  Po raz drugi wygraliśmy Festiwal!

  9 kwietnia uczennice naszej szkoły odniosły sukces podczas Festiwalu Piosenki o Zdrowiu organizowanym przez Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Żyrardowa oraz Terenową Stację Sanitarno -  Epidemiologiczną. Uczennice klasy 2a: Patrycja Kacprzak, Kamila Kuran, Malwina Olesińska, Kinga Sosnowska, Kaja Stronias, Wiktoria Zemlik pod opieką wychowawcy pani Marzeny Olejnik wyśpiewały pierwsze miejsce. Dziewczyny wraz z wychowawcą ułożyły tekst piosenki, a rodzice zadbali o piękne stroje. Szczególne podziękowania należą się pani Aleksandrze Dzwonek, która uszyła spódniczki i bluzeczki. Gratulujemy!

 • Sprawdzian po 6 klasie

  Sprawdzian w 6 klasie szkoły podstawowej przeprowadzony został w całej Polsce
  1 kwietnia 2014 r. o godz. 9.00.  Aby ukończyć szkołę podstawową, uczniowie do sprawdzianu muszą przystąpić. Zadania sprawdzianu dotyczyą różnych przedmiotów i umiejętności zdobytych w czasie nauki w szkole podstawowej. Trzeba wykazać się - między innymi - umiejętnością czytania ze zrozumieniem, wyciągania wniosków, pisania wypracowań i wykonywania obliczeń. 

  Adresat i termin sprawdzianu

  Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy, tzn. musi do niego przystąpić każdy szóstoklasista; w przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych standardy i sprawdzian są dostosowane do ich możliwości; sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu każdego roku; dla uczniów, którzy nie przystąpią do sprawdzianu z powodu wypadków losowych w pierwszym terminie, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z CKE, wyznacza dodatkowy termin. Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu do 31 sierpnia danego roku, powtórzy ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpi do sprawdzianu w następnym roku.

  Zakres treści sprawdzianu

  Standardy wymagań opublikowane przez CKE stanowią podstawę przeprowadzania sprawdzianu
  klasie 6 szkoły podstawowej (tekst można znaleźć m.in. na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). Sprawdzian nie wykracza poza treści zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego.

  Miejsce przeprowadzenia sprawdzianu oraz ustalanie wyników
   
  Sprawdzian odbywa się w macierzystej szkole ucznia lub innej placówce wskazanej przez OKE. Na terenie każdej placówki sprawdzian organizuje zespół powołany przez dyrektora OKE. Prace uczniów ocenia powołany przez dyrektora OKE zespół egzaminatorów. Wyniki sprawdzianu OKE przesyła do szkół przed zakończeniem roku szkolnego. Wyniki sprawdzianu nie mają wpływu na ukończenie szkoły podstawowej, ani na oceny uzyskane na koniec klasy szóstej.

  Dodatkowe uprawnienia uczniów
   
  Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają prawo przystąpić do sprawdzianu
  w odpowiednio dostosowanej formie; uczniowie, którzy nie mogli przystąpić do sprawdzianu
  w pierwszym terminie z przyczyn losowych, mogą przystąpić do niego w terminie dodatkowym. Uczeń może – w terminie dwóch dni od daty sprawdzianu – zgłosić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej zastrzeżenia, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia. Dyrektor rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w ciągu siedmiu dni od ich otrzymania
     

 •  W piątek 14 marca grupa uczniów z klas VI naszej szkoły wzięła udział Międzyszkolnym Konkursie Matematyczno- Przyrodniczym „Motyl”  zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Józefa Jagielskiego w Międzyborowie. Uczennice klasy 6a: Julia Szyszka, Maria Zagajewska i Marta Rześna godnie reprezentowały naszą szkołę. Zdobyły III miejsce.


  17 marca w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „Odkrywcy” również zorganizowanym przez szkołę w Międzyborowie zmagali się uczniowie gimnazjum. Uczniowie klas I gimnazjum zajęli III miejsce. Byli to: Tomasz Jankowski- 1ga, Łukasz Łowicki- 1ga, Daniel Tarasiuk – 1gb.

 • Zakończenie akcji "Oczyszczamy domy z elektroodpadów"

  Akcja „Oczyszczamy nasze domy z elektroodpadów” została zakończona.
  W sumie zebraliśmy 1300 kg niepotrzebnych  elektrośmieci,  które zostały przekazane do  firmy zajmującej się recyklingiem.


   

 • Elektroodpady - akcja zbierania w naszej szkole

  UWAGA, RODZICE, NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE!

  OCZYSZCZAMY NASZE DOMY Z ELEKTROODPADÓW!

  W DNIU 21 MARCA PRZED NASZĄ SZKOŁĄ BĘDĄ USTAWIONE KONTENERY NA ELEKTROODPADY. MOŻNA DO NICH WRZUCAĆ STARE, NIEPOTRZEBNE (MOGĄ BYĆ USZKODZONE) URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE, CZYLI KOMPUTERY, MONITORY, TELEWIZORY, LODÓWKI, SUSZARKI, TOSTERY I INNE URZĄDZENIA POSIADAJĄCE KABEL). PROSZĘ O SPRAWDZENIE PIWNIC, STRYCHÓW, PAWLACZY I INNYCH ZAKAMARKÓW- MOŻE LEŻĄ TAM NIEPOTRZEBNE ELEKTROŚMIECI. SPRZET TEN KONIECZNIE TRZEBA PRZYNIEŚĆ W DNIU
  21 MARCA - NIE WCZEŚNIEJ. KONTENERY BĘDĄ USTAWIONE PRZED SZKOŁĄ 20 MARCA WIECZOREM.

 • Rekrutacja do I klasy gimnazjum oraz do 0 i I klasy SP

  Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, do klas pierwszych szkoły podstawowej i do klas pierwszycg gimnazjum umieszczone są na stronie internetowej miasta Żyrardowa.

  Poniżej link do zasad rekrutacji:

  http://www.zyrardow.pl/4187,rekrutacja-do-gminnych-placowek-oswiatowych-na-rok-szkolny-2014-2015.html

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie
  96-300 Żyrardów
  ul. Mireckiego 56
  zsp6@zyrardow.pl
 • 46 855 3149
  fax 46 855 3149

Galeria zdjęć