Środa 22.10.2014

Kontakt

 • Zespół Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie
  96-300 Żyrardów
  ul. Mireckiego 56
  zsp6@zyrardow.pl
 • 46 855 3149
  fax 46 855 3149
Ilość odwiedzin: 294755

Witamy na stronie Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie

Eliza Orzeszkowa powiedziała: „Każdy z ludzi miewać musi chwile, w których ciemniej mu trochę na ziemi, niż zwykle. Ale droga życia, raz na zawsze wytknięta, roztacza przed nami szlak swój widny i równy; u kresu drogi jasny i wyraźny ideał, któryśmy sobie za cel życia wybrali, i to rzecz najważniejsza”.


 

Wiadomości

 • Wypłata pieniędzy w ramach programu Wyprawka Szkolna 2014

  Wypłata pieniędzy dla tych uprawnionych, którzy złożyli wnioski o wyprawkę szkolną, odbędzie się
  w czwartek w godz. 8.00 - 15.00 i piątek w godz. 8.00 - 16.00 w sekretariacie szkoły. Pieniądze mogą odbierać wnioskodawcy (powinni okazać dokument tożsamości).


   

 • Wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej

  W czwartek 1 października 2014 roku nasza klasa była w Miejskiej Bibliotece Publicznej na ul. Mostowej w Żyrardowie na spotkaniu z panem Michałem Zawadką, który jest autorem książki pt. „Mądrość z natury”. Opowiadał nam o historii pisma, o jego rodzajach, o sposobach przekazywania informacji. Były opowieści o ludziach pierwotnych, o tańcu indiańskim. Poznaliśmy alfabet meksykański,  alfabet egipski i alfabet Braille’a. Przy zasłoniętych oczach dotykając kartki musieliśmy przeczytać co tam jest napisane lub narysowane. Pan Zawadka bardzo ciekawie opowiadał, przebierał się za różne postacie z czasów historycznych. To spotkanie bardzo wiele nas nauczyło i było bardzo interesujące. Wszyscy dobrze się bawiliśmy i chętnie byśmy poszli na inne takie spotkania. Na koniec każdy z nas dostał autograf od pana Michała. Było super!

 • Pokaz grupy tanecznej

  Klasy 0-III  wzięły udział w zajęciach integracyjnych zorganizowanych przez szkołę tańca Wasilewski- Felska.  Zajęcia odbyły się w sali gimnastycznej. Grupa taneczna  uczyła dzieci dobrych manier, przypomniała o zasadach właściwego zachowania, używania „magicznych” słów.  Dzieci uczyły się kroków tańców dyskotekowych oraz słów piosenek. Największe wrażenie te zajęcia zrobiły na uczniach klas 0, którzy bawili się znakomicie.

 • Nabór do szkoły tańca

  Klasy 0-III  wzięły udział w zajęciach integracyjnych zorganizowanych przez szkołę tańca Wasilewski- Felska.  Zajęcia odbyły się w sali gimnastycznej. Grupa taneczna  uczyła dzieci dobrych manier, przypomniała o zasadach właściwego zachowania, używania „magicznych” słów.  Dzieci uczyły się kroków tańców dyskotekowych oraz słów piosenek. Największe wrażenie te zajęcia zrobiły na uczniach klas 0, którzy bawili się znakomicie.

 • Kiermasz używanych podręczników

  K I E R M A S Z

  używanych podręczników szkolnych

  odbędzie się w dniu 5 września 2014 r. (piątek)

 • Wyprawki szkolne 2014

  Dofinansowanie w formie wyprawki szkolnej udzielane jest na wniosek rodzica ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego. Kryterium uprawniające do ubiagania się o wyprawkę  jest kwota 539 zł dochodu netto na osobę w rodzinie. W przypadkach określonych w ustawie o pomocy społecznej, wsparciem finansowym mogą zostać także objęci uczniowie z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń (z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej). Przy czym liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II – III i VI szkoły podstawowej. Pomoc skierowana jest również do uczniów posiadających orzeczenie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o niepełnosprawności.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się dnia 1 września 2014 r. o godz. 9.00 na boisku szkolnym dla wszystkich uczniów naszej szkoły.


   

 • Zebranie dla rodziców i opiekunów dzieci z "zerówek"

  Dyrektor szkoły i wychowawcy oddziałów zerówkowych w dniu 28 sierpnia 2014 r. o godz. 18 zapraszają na zebranie dla rodziców i opiekunów dzieci rozpoczynających od 1 września 2014 r. naukę w naszej szkole w oddziałach zerówkowych. Spotkanie odbędzie się w świetlicy szkolnej.


   

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie
  96-300 Żyrardów
  ul. Mireckiego 56
  zsp6@zyrardow.pl
 • 46 855 3149
  fax 46 855 3149

Galeria zdjęć