• Życzenia świąteczne

  Życzenia spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych dla wszystkich uczniów, ich rodziców i opiekunów oraz dla kadry pedagoigcznej i administracyjnej szkoły

  składa Grażyna Beliniak - dyrektor szkoły.


   

 • Festiwal Piosenki o Zdrowiu

  Po raz drugi wygraliśmy Festiwal!

  9 kwietnia uczennice naszej szkoły odniosły sukces podczas Festiwalu Piosenki o Zdrowiu organizowanym przez Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Żyrardowa oraz Terenową Stację Sanitarno -  Epidemiologiczną. Uczennice klasy 2a: Patrycja Kacprzak, Kamila Kuran, Malwina Olesińska, Kinga Sosnowska, Kaja Stronias, Wiktoria Zemlik pod opieką wychowawcy pani Marzeny Olejnik wyśpiewały pierwsze miejsce. Dziewczyny wraz z wychowawcą ułożyły tekst piosenki, a rodzice zadbali o piękne stroje. Szczególne podziękowania należą się pani Aleksandrze Dzwonek, która uszyła spódniczki i bluzeczki. Gratulujemy!


   

 • Sprawdzian po 6 klasie

  Sprawdzian w 6 klasie szkoły podstawowej przeprowadzony został w całej Polsce
  1 kwietnia 2014 r. o godz. 9.00.  Aby ukończyć szkołę podstawową, uczniowie do sprawdzianu muszą przystąpić. Zadania sprawdzianu dotyczyą różnych przedmiotów i umiejętności zdobytych w czasie nauki w szkole podstawowej. Trzeba wykazać się - między innymi - umiejętnością czytania ze zrozumieniem, wyciągania wniosków, pisania wypracowań i wykonywania obliczeń. 

  Adresat i termin sprawdzianu

  Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy, tzn. musi do niego przystąpić każdy szóstoklasista; w przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych standardy i sprawdzian są dostosowane do ich możliwości; sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu każdego roku; dla uczniów, którzy nie przystąpią do sprawdzianu z powodu wypadków losowych w pierwszym terminie, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z CKE, wyznacza dodatkowy termin. Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu do 31 sierpnia danego roku, powtórzy ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpi do sprawdzianu w następnym roku.

  Zakres treści sprawdzianu

  Standardy wymagań opublikowane przez CKE stanowią podstawę przeprowadzania sprawdzianu
  klasie 6 szkoły podstawowej (tekst można znaleźć m.in. na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). Sprawdzian nie wykracza poza treści zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego.

  Miejsce przeprowadzenia sprawdzianu oraz ustalanie wyników
   
  Sprawdzian odbywa się w macierzystej szkole ucznia lub innej placówce wskazanej przez OKE. Na terenie każdej placówki sprawdzian organizuje zespół powołany przez dyrektora OKE. Prace uczniów ocenia powołany przez dyrektora OKE zespół egzaminatorów. Wyniki sprawdzianu OKE przesyła do szkół przed zakończeniem roku szkolnego. Wyniki sprawdzianu nie mają wpływu na ukończenie szkoły podstawowej, ani na oceny uzyskane na koniec klasy szóstej.

  Dodatkowe uprawnienia uczniów
   
  Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają prawo przystąpić do sprawdzianu
  w odpowiednio dostosowanej formie; uczniowie, którzy nie mogli przystąpić do sprawdzianu
  w pierwszym terminie z przyczyn losowych, mogą przystąpić do niego w terminie dodatkowym. Uczeń może – w terminie dwóch dni od daty sprawdzianu – zgłosić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej zastrzeżenia, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia. Dyrektor rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w ciągu siedmiu dni od ich otrzymania
     


   

 •  W piątek 14 marca grupa uczniów z klas VI naszej szkoły wzięła udział Międzyszkolnym Konkursie Matematyczno- Przyrodniczym „Motyl”  zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Józefa Jagielskiego w Międzyborowie. Uczennice klasy 6a: Julia Szyszka, Maria Zagajewska i Marta Rześna godnie reprezentowały naszą szkołę. Zdobyły III miejsce.


  17 marca w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „Odkrywcy” również zorganizowanym przez szkołę w Międzyborowie zmagali się uczniowie gimnazjum. Uczniowie klas I gimnazjum zajęli III miejsce. Byli to: Tomasz Jankowski- 1ga, Łukasz Łowicki- 1ga, Daniel Tarasiuk – 1gb.


   

 • Zakończenie akcji "Oczyszczamy domy z elektroodpadów"

  Akcja „Oczyszczamy nasze domy z elektroodpadów” została zakończona.
  W sumie zebraliśmy 1300 kg niepotrzebnych  elektrośmieci,  które zostały przekazane do  firmy zajmującej się recyklingiem.


   

 • Elektroodpady - akcja zbierania w naszej szkole

  UWAGA, RODZICE, NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE!

  OCZYSZCZAMY NASZE DOMY Z ELEKTROODPADÓW!

  W DNIU 21 MARCA PRZED NASZĄ SZKOŁĄ BĘDĄ USTAWIONE KONTENERY NA ELEKTROODPADY. MOŻNA DO NICH WRZUCAĆ STARE, NIEPOTRZEBNE (MOGĄ BYĆ USZKODZONE) URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE, CZYLI KOMPUTERY, MONITORY, TELEWIZORY, LODÓWKI, SUSZARKI, TOSTERY I INNE URZĄDZENIA POSIADAJĄCE KABEL). PROSZĘ O SPRAWDZENIE PIWNIC, STRYCHÓW, PAWLACZY I INNYCH ZAKAMARKÓW- MOŻE LEŻĄ TAM NIEPOTRZEBNE ELEKTROŚMIECI. SPRZET TEN KONIECZNIE TRZEBA PRZYNIEŚĆ W DNIU
  21 MARCA - NIE WCZEŚNIEJ. KONTENERY BĘDĄ USTAWIONE PRZED SZKOŁĄ 20 MARCA WIECZOREM.   

 • Rekrutacja do I klasy gimnazjum oraz do 0 i I klasy SP

  Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, do klas pierwszych szkoły podstawowej i do klas pierwszycg gimnazjum umieszczone są na stronie internetowej miasta Żyrardowa.

  Poniżej link do zasad rekrutacji:

  http://www.zyrardow.pl/4187,rekrutacja-do-gminnych-placowek-oswiatowych-na-rok-szkolny-2014-2015.html

  Postępowanie rekrutacyjne do  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

  Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu: wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka, który znajduje się pod adresem http://www.zyrardow.przedszkola.vnabor.pl Aplikacja będzie dostępna dla rodziców od dnia 10.03.2014r godz. 8:00,  drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w szkole pierwszego wyboru.
   Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
  - pobierają wniosek ze strony www.zyrardow.pl lub w dowolnym przedszkolu/szkole,
  - wypełniają go i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru,
  - informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

  Wnioski można składać w okresie od 10.03.2014r godz. 8:00 do 28.03.2014r godz. 13:00.
  O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Wnioski złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane

  Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7,
  W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I biorą udział:
  dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2007),
  dzieci 6 letnie (urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r),
  na wniosek rodziców dzieci 6 letnie (urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008r).
  1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia, którego wzór będzie dostępny w danej szkole i na stronie internetowej miasta www.zyrardow.pl
  Wypełnione zgłoszenie:
  a) podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka i składają w szkole, w terminie od 10.03.2014r do 4.04.2014r,
  b) podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym,
  c) za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
  2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, które będzie prowadzone w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu wszystkich dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.

  Warunkiem prowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest złożenie przez zainteresowanych rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do szkoły w terminie 7.04.2014 – 30.04.2014r, którego wzór dostępny będzie w szkole i na stronie internetowej miasta www.zyrardow.pl Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

  Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

  Rekrutacja do I klasy gimnazjum

  Składanie wniosków (i innych dokumentów określonych w statucie szkoły) o przyjęcie do gimnazjum dokonuje się od 3 kwietnia do 30 kwietnia 2014 r.

   


   

   

 • Niezwykły gość z Gabonu

  Dzięki  uprzejmości i zaangażowaniu Taty Marysi Zagajewskiej z klasy 6a, uczniowie klasy 4a
  i 6a mogli  poznać kulturę oraz tradycje mieszkańców Afryki. W czwartek 13 lutego w naszej szkole mieliśmy przyjemność gościć p. Dieudonne Mouketou – Tarazewicza. Nasz gość pochodzi
  z południowego Gabonu, w Polsce przebywa od 2003 roku. Z wykształcenia jest geografem, a jego pasją są podróże. Pracuje jako wykładowca na Wydziale Geografii Uniwersytetu Warszawskiego, był również lektorem w Instytucie Francuskim. W interesujący sposób przekazał dzieciom wiele ciekawostek o Gabonie, jak również innych częściach Afryki. Dla niektórych dzieci możliwość rozmowy z mieszkańcem innego kontynentu w języku polskim pozostanie niezapomnianym przeżyciem.


   

 • Dzień Bezpiecznego Internetu

  Polska po raz 10 obchodzi Dzień Bezpiecznego Internetu

  cache/resized/313e502091cadf3b9c5b0c38a0aefc75.png

  www.dbi.pl

  11 lutego w ponad 100 krajach na świecie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Tegoroczne hasło przewodnie „Razem tworzymy lepszy Internet” zwraca uwagę internautów na pozytywne aspekty korzystania z sieci i ich udział w tworzeniu wirtualnego świata. W Polsce po raz dziesiąty obchody organizuje Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

  - „Razem tworzymy lepszy Internet” – to hasło, które ma nas uczulić na ogromną rolę każdego internauty w kształtowaniu przyszłości internetu – internetu, który zrewolucjonizował naszą codzienność i wymaga stałej troski i zaangażowania wszystkich użytkowników, aby był zjawiskiem bezpiecznym, pozytywnym i stwarzającym nieograniczone możliwości twórcze. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do dzieci i młodych ludzi - podkreśla Anna Rywczyńska z NASK, Koordynator Polskiego Centrum Programu Safer Internet.


   

 • 1%dla naszej szkoły

  13.02.2014

  1% dla naszej szkoły 

  Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2013!
  Przekaż 1% podatku swojej szkole!
  Dowiedz się więcej na stronie
  Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

   

  Nie trzeba nic wpłacać! Wystarczy tylko zdecydować gdzie ma trafić 1% Twojego podatku (Waszej rodziny, przyjaciół). Jeżeli nie podejmiesz tej decyzji, o Twoich pieniądzach będą decydować inni! Wskaż w rocznym rozliczeniu PIT gdzie ma trafić Twój 1% podatku. Masz do tego prawo! Możesz skorzystać z dedykowanego organizacji "Przyjazna szkoła" programu do rozliczenia rocznego PITY 2013 – po wypełnieniu za jego pomocą PIT-u 1% trafi automatycznie na nasze konto (pamiętaj o wpisaniu numeru i nazwy naszej szkoły).     KRS 0000031762   

  ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 6 W ŻYRARDOWIE, 600000059964 

   

  Przekaż 1% NA SZKOŁĘ SWOJEGO DZIECKA!

  Wystarczy w deklaracji PIT wpisać nazwę organizacji, podać jej numer KRS i podać 1% podatku. To wszystko - żadnych dodatkowych dokumentów, procedur ani czekania. Urząd Skarbowy zajmuje się resztą sam.

  Poniżej wzór jak wypełnić PIT w tym roku.

   

   
  1. Przekaż naszej szkole 1% podatku.

  Możesz też :

  2. Wydrukować „Poświadczenie przekazania 1%” i uzupełnić. Druk jest dostępny na stronie http://www.ps.org.pl lub w sekretariacie szkoły.

  poswiadczenia_2013.pdf
   

   
  3 . Oddać druk do szkoły, której chcesz pomóc, przekazując 1%. To przyśpieszy procedurę skorzystania z tych środków. W innym wypadku będziemy musieli czekać na informację z urzędów skarbowych.

  W polu 126 (PIT-37, pozycje tego pola w innych PIT-ach mogą się różnić), należy wpisać Nazwę wybranej przez siebie szkoły oraz (w miejscu XXX...) jej 12- cyfrowy Numer Identyfikacyjny Partnera.  

   

  ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 6 W ŻYRARDOWIE, 600000059964    

 • Marysia Zagajewska kl. 6a - LAUREATKĄ Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego

  Marysia Zagajewska z klasy 6a udowodniła, że dzięki  samodyscyplinie ,ciężkiej pracy, nie tylko na zajęciach obowiązkowych  lecz  również  dodatkowych oraz  wsparciu najbliższych można zdobywać najcenniejsze laury. Systematyczna praca od początku roku szkolnego, kiedy inni myśleli jeszcze o wakacyjnych  przygodach pozwoliła Jej osiągnąć tytuł  LAUREATA  Wojewódzkiego konkursu przyrodniczego   dla uczniów szkół podstawowych. Uczennica  wykazała się wiedzą przyrodniczą  wykraczającą poza zakres materiału obowiązujący  szóstoklasistę, sprostała  wielu trudnym zadaniom.

  Życzymy  Marysi  dalszych sukcesów  na kolejnych etapach nauki.

  Elżbieta Rogulska

   

         

 • Uczniowie wyróżnieni na I semestr

  Podsumowanie I semestru nauki w Zespole Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie

  W dniu 30 stycznia w ZSP 6 odbył się uroczysty apel podsumowujący wyniki nauczania w I semestrze. Tradycją naszej szkoły jest wręczanie tarcz wzorowego ucznia wszystkim, którzy spełniają zapisane w Statucie Szkoły warunki.  Uczniowie klas I-III muszą uzyskać ze wszystkich edukacji poziom bardzo dobry i opisową ocenę  zachowania wzorową lub bardzo dobrą. Uczniowie klas IV-VI oraz gimnazjum otrzymują tarczę wzorowego ucznia jeśli uzyskali średnią ocen 4,75 i więcej i wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania. Ogółem zostało wyróżnionych 125 uczniów co stanowi 23% uczniów szkoły. W klasach I-III zostało wyróżnionych 88 osób, w klasach 
  IV-VI 30  osób, w gimnazjum  7 osób.

  Apel rozpoczął się odśpiewaniem hymnu szkoły, a następnie dyrektor szkoły pani Grażyna Beliniak przypięła znaczki wyróżnionym uczniom. Są to:

  Uczniowie wyróżnieni na I semestr roku szkolnego 2013/2014

  Uczniowie klas I-III otrzymują tarczę wzorowego ucznia, jeśli uzyskali ze wszystkich edukacji poziom bardzo dobry
  i opisową ocenę  zachowania wzorową lub bardzo dobrą. Uczniowie klas IV-VI oraz gimnazjum otrzymują tarczę wzorowego ucznia jeśli uzyskali średnią ocen 4,75 i więcej i wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania. W klasach I-III zostało wyróżnionych 87 osób, w klasach  IV-VI 30  osób, w gimnazjum  7 osób.

  KLASA 1A

  1. Chyła Jakub

  2. Grankowski Jakub

  3. Korczakowski Mateusz

  4. Kozłowska Amelia

  5. Łapiński Maciej

  6. Łazarczyk Jagoda

  7. Łojszczyk Eliza

  8. Malec Kacper

  9. Michalski Antoni

  10. Osiecka Urszula

  11. Pawłowski Gabor

  12. Rzepczyk Dominika

  13. Sadowska Joanna

  14. Szymański Bartosz

  15. Zagrajek Grzegorz

  KLASA 1B

  1.Baran Igor

  2.Bezoń Łucja

  3.Chocyk Alicja

  4.Drozdowska Julia

  5.Hanclik Wiktoria

  6.Krauze Klaudia

  7.Krzywda Ignacy

  8.Nantal Mateusz

  9.Paluchowska Gabriela

  10.Szkop Karol

  11.Szymański Piotr

  12.Zielkiewicz Bartosz

  KLASA 2A

  1.Chachuła Weronika

  2.Chyła Oliwia

  3.Dylewska Julia

  4.Dzwonek Jonatan

  5.Kacprzak Patrycja

  6.Kuran Kamila

  7.Olesińska Malwina

  8.Petrykowski Antoni

  9.Sosnowska Kinga

  10.Stronias Kaja

  11.Szkop Kornel

  12.Szymańska Maja

  13.Zajkowski Paweł

  14.Zemlik Wiktoria

  KLASA 2B

  1. Burno Natalia

  2.Fibich Natalia

  3.Gołyńska Aleksandra

  4.Kobus Mateusz

  5.Komza Łukasz

  6.Lipka Dominika

  7.Skoneczna Wiktoria

  8.Puchała Juliusz

  9.Sieczka Julia

  10.Szczepańska Maja

  11.Szkop Michalina

  12.Szot Szymon

  13.Wituła Szymon

  14.Voroshchuk Weronika

  15.Zagajewski Michał

  16.Zawadzka Maja

  17.Siwirska Milena

  KLASA 2C

  1.Gorzkowski Kacper

  2.Marchwicka Natalia

  3.Ochnicki Mateusz

  4.Otulak Alan

  5.Petrosyan Eliza

  6.Powichrowska Martyna

  7.Szczepanik Amelia

  8.Szymańska Maja

  9.Tilzen Mikołaj

  10.TIlzen Krystian

  KLASA 3A

  1.Bestydzińska Aleksandra

  2.Bożek Magdalena

  3.Chmielewska Patrycja

  4. Cymerska Zofia

  5.Drużna Kornelia

  6.Jaworska Kinga

  7.Olborska Paulina

  8.Sydry Oliwia

  KLASA 3B

  1.Adamiak Hubert

  2.Chocyk Urszula

  3.Głażewska Róża

  4.Grzelak Jakub

  5.Kowalska Gabriela

  6.Olejnik Joanna

  Perzyna Aleksandra

  8.Rzepczyk Gabriela

  8.Rzepecki Mateusz

  9.Szyszka Aleksandra

  11.Tomaszewska Pola

  12.Zajac Gabriela

  KLASA 4A

  1.Baranowska Martyna

  2.Dollani Julia

  3.Nalej Wojciech

  KLASA 4B

  1.Brzozowski Adrian

  2.Chryciuk Oliwia

  3.Detka Dominik

  4.Komża Aleksandra

  5.Langa Nikodem
  6.Las- Opolski Adam
  7.Las- Opolski Michał
  8.Mika Hanna
  9.Petrykowska Joanna
  10.Szkopiński Mateusz
  11.Szlacheta Dawid
  12.Świder Sebastian
  13.Zając Martyna

  KLASA 5A

  1.Szot Wiktor

  2.Krzywda Julia

  3.Kierzkowska Alicja

  4.Fibich Piotr

   

  KLASA 5B

  1.Bodych Klaudia

  2.Mika Julia

  3.Zielińska Katarzyna

  4.Ćwikowski Cezary

  KLASA 6A

  1.Kałużna Kamila

  2.Rześna Marta

  3.Szkopińska Magdalena

  4.Szyszka Julia

  5.Zagajewska Maria

   

  KLASA 6B

  1.Petrykowski Witold

  KLASA 1GA

  1.Jankowski Tomasz

  2.Kępka Paulina

  3.Łowicki Łukasz

  4.Maślanka Michał

  KLASA 1GB

  1.Tarasiuk Ilia Daniel

  KLASA 3GA

  1.Tyborowska Agnieszka

  2.Spalińska Aleksandra


   

 • Bal karnawałowy

  Bal karnawałowy

  W mroźną  sobotę- 25 stycznia w Zespole Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie odbył się bal kostiumowy dla uczniów klas 0-III oraz dyskoteka dla uczniów klas V, VI oraz gimnazjum. Bal karnawałowy urozmaiciły zabawy i konkursy dla wszystkich dzieci. Dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursach były nagrody w magicznym worku. Każdy uczeń wyciągał dla siebie nagrodę – niespodziankę. Wszystkie nagrody oraz słodycze sponsorowała Rada Rodziców bardzo prężnie działająca w naszej szkole. Niespodzianką dla wszystkich był występ profesjonalnej pary tanecznej. Rodzice jednej z uczennic klasy 3a Państwo Piaseccy zatańczyli cha-chę, salsę i tango argentyńskie. Zaproponowali wszystkim wspólny taniec-mambę i nauczyli kroków tego tańca. Doskonale bawili się mali i duzi. W tym roku większość dzieci była przebrana w bardzo ciekawe, oryginalne stroje. Odbyła się oczywiście prezentacja strojów. Szkolny wolontariat pomagał w przeprowadzaniu konkursów, opiekował się najmłodszymi. Zorganizował również kącik malowania twarzy, do którego przez cały czas trwania zabawy stała długa kolejka. Zdjęcia przedstawiają jak barwnie i wesoło było na balu. Zabawę karnawałową zorganizowali i przeprowadzili nauczyciele w-f: Marta Gałązka, Małgorzata Byczko. Jacek Kowalczyk, Ewa Ścibek oraz psycholog szkolny Marta Pierc.


   

 • „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty - do leczenia, nie do brania”

  logo KBPN

  Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii jest inicjatorem ogólnopolskiej kampanii „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty - do leczenia, nie do brania”. Kampania jest odpowiedzią na narastający problem stosunkowo nowej formy odurzania się. Opinie toksykologów, lekarzy, a także terapeutów uzależnień wskazują na zwiększającą się liczbę przypadków używania przez młodzież, dostępnych bez recepty leków, w celach pozamedycznych.

  Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat ryzyka używania leków dostępnych bez recepty przez dzieci i młodzież w celach pozamedycznych oraz przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom. Kampania skierowana jest do rodziców młodzieży  z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli.

  Akcja prowadzona jest pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej w partnerstwie m.in. takich instytucji jak kuratoria oświaty, urzędy marszałkowskie oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.


  Materiały informacyjne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.przyjmujelekiczybierze.pl.

  http://www.kbpn.gov.pl/portal   

 •  

   

  Informujemy, że na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej
  i Ustawicznej została przygotowana Strefa Ucznia – miejsce, gdzie gromadzone będą informacje
  o zawodach, kwalifikacjach, typach szkół, warunkach uzyskania możliwości pracy w zawodzie, a także materiały do obejrzenia i pobrania, tj. plakaty, broszury, ulotki promocyjne oraz filmy i spoty informacyjne.

  Więcej informacji na stronie KOWEZiU.


   

 • Zabawa karnawałowa

  W dniu 25 stycznia 2014 r. odbędzie się w naszej szkole zabawa karnawałowa. Klasy 0 - 4 szkoły podstawowej zapraszamy w godzinach od 9.00 do 12.00. Przewidziane są zabawy i konkursy oraz prezentacja strojów karnawałowych. Klasy 5 i 6 szkoły podstawowej oraz wszystkie klasy gimnazjalne zapraszamy od godz. 12.30 do 15.30. Rada Rodziców przygotowała słodkie niespodzianki dla uczestników.

  W sobotę 25 stycznia nasza szkoła odpracowuje dzień 2 maja 2014 r.

  Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów na bal. Klasy 0-4 prosimy o przygotowanie karnawałowych strojów.

  Zdjęcia z przebiegu zabawy dostępne w galerii album fotograficzny


   

 • Zebrania podsumowujące wyniki naucznia w I semestrze

  Zebrania podsumowujące wyniki nauczania w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 odbywają sie w tym tygodniu. Szczegółowe informacje o godzinie zebrania dla poszczególnych klas można uzyskać u wychowawców klas.

  Od poniedziałku 27 stycznia 2014 r. zaczyna się w naszej szkole drugie półrocze.


   

 • "Dzień grecki" w szkole

     

       W dniu 10 stycznia 2014 roku odbyła się lekcja historii, podsumowująca dzieje z okresu starożytnej Grecji. Uczniowie klasy 1GA pod opieką pani Bożeny Markucińskiej, nauczyciela historii, zorganizowali ,,Dzień grecki’’, podczas którego inscenizowali i w ciekawy sposób przybliżyli greckie zwyczaje i tradycje. Jakub Nantal i Jakub Taraszewski interesująco opowiadali  o powstawaniu teatru greckiego, o jego początkach i dalszym rozwoju. Łukasz Krauze, Grzegorz Filutowski i Hubert Kuran scharakteryzowali tematykę Igrzysk Olimpijskich. Magdalena Bartoszek  i Aleksandra Woźniak opisały codzienne życie zamężnych  kobiet w Grecji.

  Punktem kulminacyjnym lekcji było przedstawienie teatralne, w którym dziewczęta z klasy: Paulina Kępka, Sandra Jakubowska, Julia Ksit, Wiktoria Zagrajek, Karolina Poświata oraz Aleksandra Odolczyk wcieliły się w rolę bogiń greckich przedstawiając zalety i wady życia pozaziemskiego na górze Olimp. Uczennice, aby nawiązać do tradycji greckich, odzwierciedliły stroje bogiń i użyły ciekawych rekwizytów, które pozwoliły przenieść się w czasy starożytnej Grecji. Dodatkowo dziewczęta przygotowały dla każdego drobną niespodziankę, w postaci przekąski, która przenosiła do smaków kuchni greckiej.

  Ta lekcja historii na długo pozostanie nam w pamięci poprzez swoją oryginalność i ciekawy sposób przekazania.

   

  Zdjęcia dostępne w galerii album fotograficzny


   

 • Pasje dziecięce 2014

  3 stycznia 2014 r w ZSP NR 6 odbyło się spotkanie będące częścią projektu „Pasje Dziecięce”.  Uczennica klasy piątej Klaudia Bodych z dużą swobodą i dowcipem opowiadała kolegom i koleżankom o swojej fascynacji muzyką, grą na gitarze i perkusji. Klaudia to dziewczynka o szerokim wachlarzu zainteresowań, którymi chętnie dzieli się z rówieśnikami.

       Zaproszenie na spotkanie przyjęła również Katarzyna Krzywda mama jednej z naszych uczennic. Jej zainteresowania związane są m.in. z ekologią, szeroko rozumianym środowiskiem, Morzem Bałtyckim. Pani Krzywda opowiedziała nam o obcych organizmach żyjących w Bałtyku. Te obce organizmy, to wbrew pozorom nie jest UFO. Skąd się wzięły, jak wpływają na ekosystem Bałtyku, czy można zapobiec ich napływowi? - to wybrane pytania uczniów skierowane do naszego gościa.

       Różnorodność tematów prezentowanych na kolejnych spotkaniach to dowód na to, że warto dać szansę pokazania się każdemu, bo każdy z nas jest wyjątkowy, niepowtarzalny i interesuje się czymś innym. Nawet małe dziecko może być wykładowcą i w porywający sposób opowiedzieć o swoich pasjach.


   

 • Życzenia zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
  oraz wszelkiej pomyślności
  w Nowym 2014 Roku

  wszystkim uczniom i ich Rodzinom

  składa Grażyna Beliniak - dyrektor szkoły oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.


   

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie
  96-300 Żyrardów
  ul. Mireckiego 56
  zsp6@zyrardow.pl
 • 46 855 3149
  fax 46 855 3149

Galeria zdjęć